Αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα

Αυτόματα

Αυτόματα, 1250CC
28 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats4
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
55 €
40 €
38 €
32 €
28 €
*Τιμές ανά ημέρα
Αυτόματα, 1402CC
48 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelHybrid
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
65 €
60 €
55 €
50 €
48 €
*Τιμές ανά ημέρα
Αυτόματα, 1800CC
48 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
65 €
62 €
55 €
53 €
48 €
*Τιμές ανά ημέρα
Αυτόματα, 1999CC
63 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
95 €
84 €
75 €
70 €
63 €
*Τιμές ανά ημέρα

Χειροκίνητα

Χειροκίνητα, 1000CC
28 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats4
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
55 €
40 €
38 €
32 €
28 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 1300CC
32 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
55 €
40 €
38 €
36 €
32 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 1399CC
40 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
55 €
53 €
47 €
43 €
40 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 1600CC
40 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
55 €
53 €
47 €
43 €
40 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 2000CC
65 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
100 €
80 €
75 €
70 €
65 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 2000CC
/Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats9
 • Suitcases4
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 2400CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα

Suv Αυτόματα

Suv Αυτόματα, 1700CC
53 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
85 €
74 €
65 €
60 €
53 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3000CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3000CC
0 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3000CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3200CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
170 €
130 €
100 €
95 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3800CC
100 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
200 €
170 €
140 €
120 €
100 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 4600CC
145 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
250 €
215 €
200 €
170 €
145 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 5200CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
170 €
130 €
100 €
95 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα

4x4 Αυτόματα

4x4 Αυτόματα, 2500CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 3500CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 3700CC
65 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
100 €
80 €
75 €
70 €
65 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 3800CC
0 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 4200CC
0 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
*Τιμές ανά ημέρα

Mini Van Αυτόματα

Mini Van Αυτόματα, 1600CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats6
 • Suitcases2
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 1600CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases2
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 2400CC
70 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
120 €
100 €
90 €
80 €
70 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3000CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats6
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
170 €
130 €
100 €
95 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3200CC
145 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
250 €
215 €
200 €
170 €
145 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3200CC
/Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3200CC
145 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats8
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
250 €
215 €
200 €
170 €
145 €
*Τιμές ανά ημέρα

Πολυτελή & Κλασικά

Πολυτελή & Κλασικά, 6000CC
 • Doors2
 • Seats4
 • Suitcases1
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
-
-
-
-
-
*Τιμές ανά ημέρα
Πολυτελή & Κλασικά, 6600CC
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Καλοκαιρινή
-
-
-
-
-
*Τιμές ανά ημέρα

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy