Αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα

Αυτόματα

Αυτόματα, 1401CC
25 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
40 €
37 €
32 €
28 €
25 €
*Τιμές ανά ημέρα
Αυτόματα, 1402CC
33 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelHybrid
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
50 €
47 €
40 €
38 €
33 €
*Τιμές ανά ημέρα
Αυτόματα, 1800CC
33 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
50 €
47 €
40 €
38 €
33 €
*Τιμές ανά ημέρα
Αυτόματα, 1999CC
43 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
75 €
64 €
55 €
50 €
43 €
*Τιμές ανά ημέρα

Χειροκίνητα

Χειροκίνητα, 1000CC
17 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats4
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
30 €
25 €
23 €
21 €
17 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 1300CC
21 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
30 €
27 €
25 €
23 €
21 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 1399CC
25 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
40 €
37 €
32 €
28 €
25 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 1600CC
25 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
40 €
37 €
32 €
28 €
25 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 2000CC
35 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
50 €
47 €
40 €
38 €
35 €
*Τιμές ανά ημέρα
Χειροκίνητα, 2400CC
35 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
50 €
47 €
40 €
38 €
35 €
*Τιμές ανά ημέρα

Suv Αυτόματα

Suv Αυτόματα, 1700CC
43 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
75 €
64 €
55 €
50 €
43 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3000CC
52 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
80 €
71 €
61 €
60 €
52 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3000CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
185 €
150 €
120 €
100 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3000CC
52 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
80 €
71 €
61 €
60 €
52 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3200CC
72 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
120 €
100 €
90 €
80 €
72 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 3800CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
185 €
150 €
120 €
100 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 4600CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
185 €
150 €
120 €
100 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
Suv Αυτόματα, 5200CC
74 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
120 €
100 €
90 €
80 €
74 €
*Τιμές ανά ημέρα

4x4 Αυτόματα

4x4 Αυτόματα, 2500CC
47 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
85 €
70 €
60 €
57 €
47 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 3500CC
33 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
50 €
47 €
40 €
38 €
33 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 3700CC
33 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
50 €
47 €
40 €
38 €
33 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 3800CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases2
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
185 €
150 €
120 €
100 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
4x4 Αυτόματα, 4200CC
47 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats5
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
85 €
70 €
60 €
57 €
47 €
*Τιμές ανά ημέρα

Mini Van Αυτόματα

Mini Van Αυτόματα, 1600CC
55 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats6
 • Suitcases2
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
95 €
80 €
70 €
67 €
55 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 1600CC
47 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases2
 • FuelDiesel
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
85 €
70 €
60 €
57 €
47 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 2400CC
47 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
85 €
70 €
60 €
57 €
47 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3000CC
72 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats6
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
120 €
100 €
90 €
80 €
72 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3200CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
185 €
150 €
120 €
100 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3200CC
56 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats7
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
95 €
80 €
70 €
67 €
56 €
*Τιμές ανά ημέρα
Mini Van Αυτόματα, 3200CC
85 /Ανά ημέρα
 • Doors5
 • Seats8
 • Suitcases3
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
185 €
150 €
120 €
100 €
85 €
*Τιμές ανά ημέρα

Πολυτελή & Κλασικά

Πολυτελή & Κλασικά, 6000CC
 • Doors2
 • Seats4
 • Suitcases1
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
-
-
-
-
-
*Τιμές ανά ημέρα
Πολυτελή & Κλασικά, 6600CC
 • Doors4
 • Seats5
 • Suitcases4
 • FuelPetrol
Περίοδος
3 Ημέρες
7 Ημέρες
14 Ημέρες
21 Ημέρες
30 Ημέρες
   Χειμερινή
-
-
-
-
-
*Τιμές ανά ημέρα

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy